231 232 233 234 235 236 238 242 244 245 246 247 249 250 251 252

Na podstawie informacji z ramki przyporządkuj kadrom ilustrującym tekst Lekcja na dziedzińcu odpowiednie rodzaje planów filmowych.

Rozwiązanie: