223 224 226 227 231 232 233 235 236 238 241 242 244 245

Przyjrzyj się ilustracjom i powiedz, jakie niejęzykowe zachowania grzecznościowe towarzyszą ukazanym sytuacjom. 

Rozwiązanie: