231 232 233 234 235 236 238 242 244 245 246 247 249 250 251 252

Ustalcie na podstawie analizowanego tekstu i własnych obserwacji:

  • dlaczego Keating skłania swoich uczniów do refleksji o prawie każdego z nich do bycia sobą,
  • jakie trudności można napotkać, jeśli w życiu przyjmuje się postawę nonkonformistyczną.

Rozwiązanie: