9 13
Zadania i ich rozwiązania:


Czy fizyka opisuje ruch samolotu na ziemi i w powietrzu?

Rozwiązanie:

Fizyka 7 rozwiązania

Fizyka należy do grona przedmiotów ścisłych. Pozwala poznać różne procesy i zrozumieć sposób, w jaki zachodzą. Materia, ruch, siła, praca, moc czy energia to tylko jedne z niewielu pojęć związanych z fizyką, które poznają już uczniowie 7 klasy szkoły podstawowej. Fizyka nie należy do łatwych przedmiotów. Wielu definicji, reguł i wzorów na różne wielkości fizyczne trzeba wykuć wręcz na pamięć, a także umieć wykonać różne pomiary i rozwiązać rozmaite zadania. Właśnie z tego powodu tak bardzo ważny jest dobry podręcznik, w którym nie będzie tylko suchych reguł i zadań do rozwiązania, ale także jasno i zrozumiale opisane będzie wszystko, tak by każdy uczeń miał szansę zrozumieć omawiane zagadnienia. „Fizyka 7” to z pewnością taki właśnie podręcznik.

„Fizyka 7” jest podręcznikiem do fizyki dla uczniów 7  klasy szkoły podstawowej. Wydany został w roku 2020 przez wydawnictwo MAC. Podręcznik „Fizyka 7” powstał w wyniku pracy aż pięciorga autorów – Grażyny Barny, Ryszarda Duszy, Jolanty Fornalskiej, Leszka Krupińskiego oraz Małgorzaty Wysockiej – Kunisz. Cztery pierwsze nazwiska to znakomici nauczyciele fizyki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Zaś Małgorzata Wysocka – Kunisz jest nauczycielem akademickim, wykładającym fizykę na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Łodzi. Jest ona nie tylko autorką wielu publikacji edukacyjnych zarówno dla uczniów, studentów, jak i nauczycieli, ale także recenzentką i redaktorem merytorycznym wszelkich podręczników i innych materiałów dydaktycznych z fizyki i przyrody. Cała piątka współtworzyła serię Eureka 2000 NOWA i ma ogromne doświadczenie w tworzeniu podręczników i innych pomocy naukowych dla uczniów. Dzięki temu doświadczeniu i wyjątkowej wiedzy powstał również podręcznik Fizyka 7, napisany w odpowiedni sposób, przystępnym dla uczniów językiem.

Podręcznik „ Fizyka 7” to 239 stron materiału, podzielonego na 7 tematycznych rozdziałów. Pierwszy rozdział ogólnie przedstawia uczniom fizykę. W 7 klasie uczniowie mają bowiem zazwyczaj pierwszy kontakt z tym przedmiotem. W pierwszym rozdziale poznają odpowiedzi na pytania: Czym jest fizyka? Jak fizycy poznają świat? Jakie są wielkości fizyczne oraz jak planować wykonywanie pomiarów i doświadczeń. W rozdziale drugim zaś jest mowa już o pierwszych pomiarach fizycznych. 

Uczniowie dowiedzą się, jak wykonywać pomiary podstawowych wielkości fizycznych, takich jak objętość, siła, siła ciężkości oraz gęstość substancji. Rozdziału trzeci zawiera zagadnienia dotyczące materii – stany skupienia i ich zmiany, rozszerzalność temperaturowa ciał, budowa substancji i jej właściwości, a także oddziaływania cząsteczkowe i napięcie powierzchniowe. Rozdział czwarty dotyczy już powietrza i wody. W tym rozdziale uczniowie nauczą się o ciśnieniu i jego mierzeniu oraz rodzajach, poznają prawa Bernoulliego, Pascala i Archimedesa oraz warunki pływania ciał w wodzie. 

W rozdziale piątym jest zaś mowa o ruchu. Znajdują się tam definicje, ruchu i spoczynku, omówione są wielkości opisujące ruch oraz rodzaje ruchu, czyli ruch jednostajny prostoliniowy, prostoliniowy zmienny, jednostajnie przyspieszony, a także jednostajnie opóźniony. Uczniowie poznają pojęcie przyspieszenia. Rozdział 6 dotyczy siły. Uczniowie dowiedzą się ciekawych rzeczy o oddziaływaniu ciał na siebie nawzajem. Poznają zasady dynamiki Newtona, siłę sprężystości, opory ruchu oraz swobodne opadanie ciał. W ostatnim, 7 rozdziale, uczniowie poznają ostatnie trzy wielkości fizyczne w siódmej klasie, czyli pracę, moc i energię. 

Podręcznik „Fizyka 7” oprócz teorii i reguł, zawiera również ciekawe doświadczenia do wykonania oraz zadania do rozwiązania. Po każdej lekcji znajdują się polecenia do wykonania, dzięki którym uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę. W module „w skrócie” po każdej lekcji podsumowane są najważniejsze informacje. Po każdym rozdziale zaś znajdują się obszerniejsze podsumowania całych rozdziałów. 

Zadania zawarte w podręczniku pozwolą uczniom jeszcze lepiej zrozumieć i utrwalić zdobywaną wiedzę. Uczniowie szybko nauczą się je rozwiązywać dzięki udostępnionym przy każdej  lekcji przez autorów przykładom zadań z rozwiązaniami. Do wszystkich zadań na końcu książki znajdują się odpowiedzi, aby można było sprawdzić, czy prawidłowo rozwiązało się zadania. Można jednak także znaleźć rozwiązania tych zadań na platformie zadania.pl. Jednak rozwiązania dostępne na platformie to nie same odpowiedzi, a pełne rozwiązania, które dodatkowo są wzbogacone o objaśnienia, by uczniowie dobrze zrozumieli, w jaki sposób dane zadanie powinno być rozwiązane i dlaczego właśnie tak.

Podręcznik „Fizyka 7” jest napisany w przejrzysty i zrozumiały sposób. Jest także urozmaicony graficznie. Ważniejsze informacje są wyodrębnione lub wytłuszczone, a wiele z nich przestawione jest w formie infografik, wykresów, tabel czy schematów. Przed propozycjami zadań do wykonania przedstawione przykłady z rozwiązaniami, które mają pokazać uczniom, jak zabrać się za kolejne zadania. To ważne, by rozumieć, skąd biorą się na przykład różne przekształcenia wzorów albo jednostki. 

Doświadczenia do wykonania proponowane w podręczniku przez autorki pomogą uczniom zainteresować się przedmiotem i jeszcze lepiej zrozumieć każdy temat. Dla zachęty do zdobywania wiedzy, na początku każdej lekcji znajduje się moduł „podejmij temat”. Oprócz podstawowych informacji nie brakuje dodatkowych w module „więcej na temat” i ciekawostek umieszczonych na marginesie. Wszystkie te elementy mają na celu wciągnąć ucznia i rozbudzić jego pasję do tego ciekawego przedmiotu, jakim jest fizyka. Podręcznik idealnie pomoże uczniom ukończyć siódmą klasę z wysoką oceną. 

„Fizyka 7” to tak naprawdę nie tylko podręcznik, ale także odrębne zbiory zadań i ćwiczeń oraz wersja interaktywna podręcznika, dzięki której uczniowie mogą uczyć się na komputerze lub tablecie. W interaktywnej wersji znajdują się powołania na strony internetowe, które uczą pozyskiwania danych oraz ich selekcji i korzystania z internetu do nauki. Są także filmy i animacje, które pomagają zrozumieć nowo poznawane zagadnienia. Nie brakuje również interaktywnych zadań sprawdzających wiedzę w ciekawy i przyjazny dla uczniów sposób. Testy interaktywne w podsumowaniach rozdziałów ułatwiają nie tylko sprawdzenie wiedzy, ale także przygotowanie uczniom do sprawdzianów. 

Na ekranie można również powiększać ilustracje, a także zaznaczać czy rysować, co jeszcze bardziej uatrakcyjnia i unowocześnia uczenie się z pomocą elektroniki. Tak dobry podręcznik i różnorodne pomoce naukowe pozwolą uczniowi łatwo opanować konieczny materiał. Dzięki temu, a także rozwiązaniom zadań z naszej strony, uczeń jest w stanie samodzielnie ogarnąć materiał, bez korzystania z pomocy rodziców, którzy mogą już nie pamiętać wszystkiego ze szkoły, czy też bez kosztownych korepetycji. Nawet uczniowie mający problemy z tym niełatwym przedmiotem i nie przepadający za fizyką poradzą sobie z nauką i być może nawet przekonają się, że fizyka jest niezwykle ciekawą dziedziną nauki i życia. A może ten podręcznik przyczyni się do odkrycia przez niektórych uczniów pasji i zdolności? Kto wie, może od tego podręcznika zacznie się wielka kariera jakiegoś kolejnego geniusza. 

Informacje o książce:

Rok wydania

2020

Wydawnictwo

MAC

Autorzy

Grażyna Barna, Jolanta Fornalska, Leszek Krupiński, Małgorzata Wysocka-Kunisz, Ryszard Dusza

ISBN

978-83-787-3529-8