Odrabiamy razem zadania. Rozwiąż z nami swoje zadania.

Chemia
Podkreśl resztę kwasową i określ resztę kwasową H2SEO4
Szkoła podstawowa
Chemia
Wybierz wzór sumaryczny H3PO4
Szkoła podstawowa
Historia
Opisz połączenia autora z miastami przemysłowym
Liceum/Technikum
Język Angielski
Uzupełnij zdania formami skróconymi czasownika be oraz wyrazami z ramki
Szkoła podstawowa
Historia
Wyjaśnij, czym miasta przemysłowe różnią się od typowych miast z stulecia.
Liceum/Technikum
Język Angielski
Uzupełnij zdania używając form skróconych
Szkoła podstawowa
Historia
W jakich przypadkach Habsburgowie objęli tron ​​Węgier? Odpowiedz na podstawie wiedzy pozaźródłowej.
Liceum/Technikum
Historia
Porównaj portrety Napoleona I i Napoleona III. Znajdź na portrecie następny z władców odniesienia do Napoleona I i pierwszego pierwszego cesarstwa.
Liceum/Technikum
Historia
Porównaj portrety Napoleona I i Napoleona III. Znajdź na portrecie następny z władców odniesienia do Napoleona I i pierwszego pierwszego cesarstwa.
Liceum/Technikum
Matematyka
Koszula, spodnie i szelki razem kosztują 150 zł. Koszula i szelki kosztują razem 68 zł, spodnie i szelki 107zł. Ile kosztuje każda z tych rzeczy?
Szkoła podstawowa
Język polski
wyobraźcie sobie że jan kochanowski stara się o stanowisko sekretarza na dworze króla zygmunta augusta w zespołach napiszcie w jego imieniu zyciorys
Szkoła podstawowa
Matematyka
wyobraźcie sobie że jan kochanowski stara się o stanowisko sekretarza na dworze króla zygmunta augusta w zespołach napiszcie w jego imieniu zyciorys
Szkoła podstawowa
Historia
Wyjaśnij, na czym polegała Legenda cesarza Napoleona I. Dlaczego po 1815 r. wpływa ona nadal na rozwiązanie i rozwiązanie francuskie?
Liceum/Technikum
Język polski
Postaw tezę interpretacyjną w której wyrazisz swoją propozycję odczytania sensu ale realizowanego fragmentu księgi Koheleta
Liceum/Technikum
Język polski
charakterystyka ojca tomasza judyma - ludzie bezdomni
Liceum/Technikum
Język polski
Kim był ojciec Tomasza Judyma Ludzie Bezdomni
Liceum/Technikum
Historia
Podaj 2 przykłady dotyczące znaczenia pisma w życiu ludzi
Szkoła podstawowa
Język polski
Czy zacytowany fragment sonetu Adama Mickiewicza burza i tekst Ewy Nowak niosą podobne przesłanie w relacji międzyludzkich w obliczu
Szkoła podstawowa
Język polski
Czy jest szansa na odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń wersji B do klasy 7 GWO ? Seria Między nami.
Szkoła podstawowa
Matematyka
Liczba naturalna a w wyniku podzielenia przez 6 daje resztę 2 bardzo zaś liczba naturalna b w wyniku podzielenia przez 6 daje resztę 3 Jaką resztę otrzymamy w wyniku podzielenia przez 6 liczby 2a ?
Liceum/Technikum
Matematyka
66 ²-3 z 8
Szkoła podstawowa
Chemia
Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu otrzymanego przez rozpusz­czenie 5 g NaOH w 75 g roztworu tej zasady o stężeniu 20%.
Liceum/Technikum
Język polski
Powiedz jakimi zmysłami Konstancja poznaje świat dlaczego zasmuciła się podczas rozmowy o kolorach jaką receptę na rozżalenie dziewczynki znaleźli
Szkoła podstawowa
Język polski
Natura może mieć różne oblicza ale odgrywa decydujący wpływ na życie bohatera.
Liceum/Technikum
Chemia
Oblicz, w jakim stosunku objętościowym zmieszano roztwory kwasu o stężeniach 20% i 60%, których gęstości wynosiły odpowiednio 1,2 g/cm3 i 1,5 g/cm3, jeżeli wiadomo, że otrzymano roztwór o stężeniu 30%
Liceum/Technikum
Chemia
Oblicz, ile g 20-procentowego roztworu kwasu azotowego(V) potrzeba do zobojętnienia 150 cm3 roztworu KOH o stężeniu 0,8 mol/dm3.
Liceum/Technikum
Chemia
oblicz ile gram dwudziesto procentowego roztworu kwasu Azotowe go pięć potrzeba do zobojętnienia 150 centymetrów sześciennych roztworu KO H O stężeniu 0,8 Mol na dm sześcienny
Gimnazjum
Język polski
korzystając z tekstu głównego i tekstu pobocznego uzupełnij plan wydarzeniami szczegółowymi
Szkoła podstawowa
Matematyka
Streść mit Europa Normana Daviesa
Szkoła podstawowa
Język polski
dlaczego Baranek otwiera kolejne pieczecie i sprowadza na ziemie nieszczescia?
Liceum/Technikum
Język polski
Streść mit przywołany przez Normana Daviesa. Zapisz plan zdarzeń za pomicą równoważników zdań
Szkoła podstawowa
Biologia
Wyjaśnij znaczenie słów Polacy uważali, że są przedmurzem Europy i uzasadnij swą odpowiedź
Szkoła podstawowa
Język polski
Streść mit przywołany przez Normana Daviesa. Zapisz plan ramowy za pomocą równiważników zdań
Szkoła podstawowa
Matematyka
Zadanie 17 jak je rozwiązać ?
Liceum/Technikum
Przyroda
Zosia i Kuba weszli na szczyt pobliskiej góry. Każde z dzieci wybrano inny szlak
Szkoła podstawowa
Język polski
Napisz plan zdarzeń za pomocą równoważników zdań mit Normana Daviesa
Szkoła podstawowa
Język rosyjski
Ćwiczenia strona 18 rusy jazyk
Liceum/Technikum
Język rosyjski
Połącz w pary
Liceum/Technikum
Język rosyjski
Ćwiczenia że strony 18
Liceum/Technikum
Język polski
Wypisz z wiersza sformułowania o charakterze sentencji filozoficznych.przeprowadz ich analizę składniową chcemy sobie być radzi
Liceum/Technikum
Język Angielski
Uzupełni opis zdjęcia czasownikami z ramki w czasie prezent continuous
Szkoła podstawowa
Język polski
Cechy romantyczne Wokulskiego, cytaty .Tom II rozdział IX. Wokulski podczas samotnej podróży do Paryża snuje refleksje nad miłością
Liceum/Technikum
Język polski
Wypisz z tekstu po jednym czasowniku w stronach : czynnej, zwrotnej i biernej
Szkoła podstawowa
Język polski
Romantyczne cechy Wokulskiego w oparciu o cytaty z samotnej podróży do Paryża Wokulskiego snującego refleksje nad miłością
Liceum/Technikum
Język polski
Romantyczne cechy Wokulskiego poparte cytatami z samotnej podróży Wokulskiego do Paryża
Liceum/Technikum
Język polski
Romantyczne cechy Wokulskiego poparte cytatami z rozdziału IX tom ll
Liceum/Technikum
Język polski
Cechy romantyczne Wokulskiego poparte cytatami
Liceum/Technikum
Język polski
Napisz jakie uczucia i emocje targały Winicjusza na widok ligii przywiązanej do tura
Szkoła podstawowa
Język polski
W jaki sposób w dramacie są przedstawieni rewolucjoniści, których spotyka hrabia Henryk?
Liceum/Technikum
Język polski
Zinterpretuj ostatnią strofę jaka twoim zdaniem myśl o szczęściu się w niej mieści serce roscie
Liceum/Technikum
Język polski
Zinterpretuj alegoryczny obraz zawarty w wersetach 2-6
Liceum/Technikum
Język polski
Zinterpretuj ostatnią strofę jaka twoim zdaniem myśl o szczęściu się w niej mieści
Liceum/Technikum
Matematyka
milosc czasem przynosi szczescie a czasem rozczarowanie napisz rozprawke w ktorej rozwazysz jak milosc wpłynela na postepowanie wybranych przez ciebie bohaterow literackich odwolaj sie do wybtanej lektury obowiazkowej i do innego utworu literackiego
Szkoła podstawowa
Język polski
skreśl wyrazy które nie są rzeczownikami
Szkoła podstawowa
Język Angielski
Jak wykonać zadanie 2 english a1 z strony 7
Szkoła podstawowa
Matematyka
ojciec wirgiliusz ucztl 123 dzieci dziewczat bylo o 5 wiece niz chlopcuw ilu bylo chlopcuw
Szkoła podstawowa
Język polski
Podaj wydarzenia w 80 dni dookoła świata
Szkoła podstawowa
Język polski
Który z obrazów przedstawiających tygrysa
Szkoła podstawowa
Język polski
Zinterpretuj alegoryczny obraz przedstawiony w Apokalipsie świętego Jana w wersach 2-6
Liceum/Technikum
Język polski
Dziewuchy i dziewczyny to wyrazy pokrewne uzasadnij swoją odpowiedź
Szkoła podstawowa
Język polski
Spróbuj objaśnić symbole z wersów 1 -4 Apokalipsa świętego Jana
Liceum/Technikum
Język polski
Jaki sposób Ludka pięciu góra dostała się do prasy kto w tej sprawie zawinił Przedstaw czego oczekujemy od mediów
Szkoła podstawowa
Język polski
Obraz artysty w tekstach kultury. Uzasadnij odpowiedź do Evviva l'arte do innych tekstów kultury
Liceum/Technikum
Język Angielski
uzupelnij zdania
Szkoła podstawowa
Język polski
korzystając z tekstu głównego i tekstu pobocznego, uzupełnij plan wydarzeniami szczegółowymi
Szkoła podstawowa
Język polski
Co jest ważniejsze stać przy przyjacielu czy przy prawdzie napisz trzy argumenty w jednym odwołaj się do posłów greckich
Liceum/Technikum
Geografia
Na mapie sporządzonej w skali 1:50000 odległość między przystankiem autobusowym wynosi 8 cm. Oblicz odległość między punktami w terenie
Szkoła podstawowa
Język polski
8 wyrazów w których jest cząsteczka twór
Szkoła podstawowa
Matematyka
Roztrzygnij czy podane przez autorów przykłady slangu młodzieżowego pełnia taka sama funkcje w obu tekstach odpowiedz uzasadnij
Liceum/Technikum
Język polski
Ocen prawdziwość podanych stwierdzeń odnoszących się do obu tekstów amatorzy w obu tekstach zwracają uwagę na
Liceum/Technikum
Język polski
W jakich utworach obserwujemy że wiara w idealny świat skazuje czlowieka na przegrana.
Liceum/Technikum
Język polski
Czy wiara w idealny świat skazuje człowieka na przegrana odwołaj się do dramatu Szekspira Romeo i Julia
Liceum/Technikum
Język polski
Przedstaw rola artysty literatury na przykladzie wybranego pokolenia tworcow literatury wspolczesnej
Liceum/Technikum
Język polski
dzieło orzeszkowej to bardziej epopeja czy powieść
Liceum/Technikum
Język polski
Przedstaw. Rola artysty literatury na przykładzie wybranego pokolenia twórców literatury współczesnej
Liceum/Technikum
Język polski
jak myślisz jaki zamysl wychowawczy miała autorka nad Niemnem
Liceum/Technikum
Język polski
Czy wiara w idealny świat skazuje człowieka na przegrana odwołaj się do dramatu Szekspira Romeo i Julia oraz innego tekstu źródłowego
Liceum/Technikum
Język polski
Czy wiara w idealny świat skazuje człowieka na przegrana odwołaj się do Balladyny
Liceum/Technikum
Historia
Przedstawiciele liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu i burżuazji
Liceum/Technikum
Język polski
Czy wiara w idealny świat skazuje człowieka na przegrana odwołaj się do Balladyny
Liceum/Technikum
Język polski
Czy wiara w idealny świat skazuje człowieka na przegrana odwołaj się do tragedii Sofoklesa antygona
Liceum/Technikum
Język polski
Czy wiara w idealny świat skazuje człowieka na przegrana odwołaj się do antygony i romeo I julia
Liceum/Technikum
Historia
Wyjaśnij pojęcia: burżuazja, liberalizm, konserwatyzm ,socjalizm
Liceum/Technikum
Język polski
Jakie moge użyć utwory do tematu czy wiara w idealny świat skazuje człowieka na przegrana
Liceum/Technikum
Język polski
Nasibu to murzyn
Szkoła podstawowa
Historia
Kim był Franciszek Józef I
Liceum/Technikum
Język polski
Czy wiara w idealny świat skazuje człowieka na przegrana odwołaj się do odprawy posłów greckich
Liceum/Technikum
Historia
Opisz krótko rewolucję agrarną i przemysłową
Liceum/Technikum
Historia
Kim był Ludwik Mirosławski
Liceum/Technikum
Historia
Kim był Generał Józef Bem
Liceum/Technikum
Historia
Ruch odrodzenia narodowego w Niemczech i Belgii
Liceum/Technikum
Historia
Decyzje kongresu wiedeńskiego w sprawie Włoch
Liceum/Technikum
Historia
Decyzje kongresu wiedeńskiego w sprawie Niemiec
Liceum/Technikum
Język Angielski
Translator into english
Liceum/Technikum
Matematyka
4.40
Liceum/Technikum
Matematyka
Czym zajmuje się unesco
Szkoła podstawowa
Matematyka
Ile członków ma fao
Szkoła podstawowa
Matematyka
Czym zajmuje się FAO
Szkoła podstawowa
Matematyka
Ile członków liczy UNICEF
Szkoła podstawowa
Matematyka
Główne założenia UNICEF
Szkoła podstawowa
Zobacz inne ostatnio rozwiązane zadania
Matematyka z kluczem 4. Podręcznik cz. 2 zadanie 5 strona 76 , Matematyka z kluczem 4. Podręcznik cz. 2 zadanie 4 strona 76 , Matematyka z kluczem 4. Podręcznik cz. 2 zadanie 3 strona 75 , Matematyka z kluczem 4. Podręcznik cz. 2 zadanie 2 strona 75 , Matematyka z kluczem 4. Podręcznik cz. 2 zadanie 1 strona 75 , Matematyka z kluczem 4. Podręcznik cz. 2 zadanie na dobry początek strona 73 , Matematyka z kluczem 4. Podręcznik cz. 2 zadanie III strona 72 , Matematyka z kluczem 4. Podręcznik cz. 2 zadanie II strona 72 , Matematyka z kluczem 4. Podręcznik cz. 2 zadanie I strona 72 , Matematyka z kluczem 4. Podręcznik cz. 2 zadanie 16 strona 72 , Język polski. Klasa 7. Operon. Zeszyt ćwiczeń - rozwiązania i odpowiedzi zadanie 35 strona 28 , Język polski. Klasa 7. Operon. Zeszyt ćwiczeń - rozwiązania i odpowiedzi zadanie 34 strona 28 , Język polski. Klasa 7. Operon. Zeszyt ćwiczeń - rozwiązania i odpowiedzi zadanie 33 strona 28 , Język polski. Klasa 7. Operon. Zeszyt ćwiczeń - rozwiązania i odpowiedzi zadanie 32 strona 28 , Język polski. Klasa 7. Operon. Zeszyt ćwiczeń - rozwiązania i odpowiedzi zadanie 31 strona 28 , Język polski. Klasa 7. Operon. Zeszyt ćwiczeń - rozwiązania i odpowiedzi zadanie 30 strona 27 , Język polski. Klasa 7. Operon. Zeszyt ćwiczeń - rozwiązania i odpowiedzi zadanie 29 strona 27 , Język polski. Klasa 7. Operon. Zeszyt ćwiczeń - rozwiązania i odpowiedzi zadanie 28 strona 27 , Język polski. Klasa 7. Operon. Zeszyt ćwiczeń - rozwiązania i odpowiedzi zadanie 27 strona 27 , Język polski. Klasa 7. Operon. Zeszyt ćwiczeń - rozwiązania i odpowiedzi zadanie 26 strona 27

Poradniki do poprawnego rozwiązywania zadań

Zadania domowe, w krótkiej lub dłuższej wersji, to nieodłączna część edukacji na każdym poziomie. Bardzo często można spotkać się z opiniami, że zadania domowe są całkowicie bezużyteczne i odrabianie ich jest bez sensu. Jednak bez względu na to, jaka jest nasza opinia na ten temat, zadania domowe muszą zostać wykonane. Z pomocą każdemu uczniowi przychodzi nasza strona, na której można zadać dowolne pytanie lub zadanie, by otrzymać oczekiwaną odpowiedź.

Po co nam zadania domowe? Wracając jeszcze do samego początku, czyli też o tym, że zadania domowe są bezużyteczne, warto jest zastanowić się po co tak właściwie je odrabiamy. Z perspektywy ucznia, zadania domowe zawsze będą bezużyteczne i bardzo denerwujące – w końcu to kolejny obowiązek, z którym muszą się zmierzyć. A jak to wygląda z perspektywy nauczyciela, bądź perspektywy naukowej?

Zadania domowe, które odrabiamy, to nic innego jak utrwalanie wiedzy, którą otrzymujemy podczas lekcji w szkole. Niejednokrotnie dowodzonym naukowo faktem jest, że by wiedza, którą poznajemy została z nami na dłużej, powinna być w odpowiedni sposób utrwalana i powtarzana. Stąd na każdym etapie edukacji spotykamy się z zadaniami domowymi, kartkówkami i sprawdzianami. Jest to nic innego, jak sposób na to by zmotywować uczniów do częstszego powtarzania materiału – a w efekcie utrwalania go na o wiele dłuższy czas. By metoda 'zakuć, zdać, zapomnieć' nie była cały czas w modzie odrabiamy liczne zadania – z pewnością nam to zaprocentuje w przyszłości.

Plusy i minusy zadań domowych
Zadania domowe, które odrabiamy mają swoje plusy i minusy, które z pewnością wszyscy zauważamy.

Jeżeli chodzi o plusy, to z pewnością jest to:
- fakt, że zwyczajnie powtarzamy i utrwalamy na dłużej wiedzę, którą zdobywamy w trakcie lekcji.
- Długoterminowo, jeśli mamy w perspektywie na przyszłość poważniejsze egzaminy, to z pewnością przyda nam się takie powtarzanie wiedzy.
- Systematyczna nauka na pewno zaplusuje lepszymi wynikami na przykład na sprawdzianie, pracy semestralnej, czy nawet maturze. -Dodatkowo prace domowe bardzo często konstruowane są tak, by uczyły nas rozwiązywania zadań typowo egzaminacyjnych. To idealnie skonstruowany trening przed maturą czy egzaminem ośmioklasisty. Dzięki takim zadaniom domowym będziemy mogli bez większego stresu przystępować do takich egzaminów i osiągać na nich świetne wyniki.

Nic jednak nie ma samych plusów, zawsze są minusy – nawet choć najmniejsze:
- oczywiście od razu widocznym minusem, gdy odrabiamy zadania domowe, jest poświęcony na nie czas, który moglibyśmy wykorzystać też na inne sposoby. Właściwie to jedyny minus – patrząc na ogół uczniów.
- Dodatkowym minusem oczywiście może być też uczenie się rzeczy, które nie do końca przydadzą mu się w przyszłości. Oczywiście każdy uczeń jest inny i planuje inną karierę zawodową, czy naukową. Przez to właśnie humaniście z pozoru nieprzydatna może się wydawać fizyka. Mimo to istnieją podstawy z każdego przedmiotu, które poznać powinien każdy. Właśnie dlatego minusy, które mają zadania domowe są tak niepozorne i nie powinny deprymować decyzji o odrabianiu zadań.

Jak radzić sobie z odrabianiem zadań domowych?
Oczywiście idealną sytuacją jest moment, gdy odrabiamy wszystkie zadania domowe według narzuconych terminów, zawsze się z nimi wyrabiamy i nie odczuwamy w związku z nimi żadnych większych trudności. Nigdy jednak tak nie jest – zadania domowe czasem są trudne i długie, nie zawsze jesteśmy w stanie się z nimi wyrobić w wyznaczonym terminie. Co więc robić w takiej sytuacji? Bardzo dobrym rozwiązaniem jest poszukiwanie pomocy w internecie. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, by ktoś robił całkowicie za nas zadania. Jednak research czy częściowo zadania możemy sobie ułatwić wykorzystując wiele możliwości internetu. Na naszej stronie bez większego problemu możecie poszukać wielu informacji, które pomogą w wykonywaniu zadań domowych – tych mniej i bardziej skomplikowanych. Samodzielnie możecie też zadać pytania, na które ciężko jest znaleźć odpowiedź, a które są niezbędne do wykonania zadania.

Pomoc internetu w nauce
Bardzo często słyszy się głosy o tym, że nauka z internetem jest o wiele łatwiejsza, a przy tym też mniej skuteczna. Szczególnie osoby starszego pokolenia twierdzą, że gdy odrabiamy zadanie domowe z pomocą internetu, to dostajemy całą wiedzę dostępną w pigułce, nie musimy w ogóle trudzić się i myśleć nad rozwiązaniem. Oczywiście jest w tym trochę prawdy, bo jeśli ktoś chce, to może znaleźć w internecie dokładną odpowiedź na swoje zadanie i tylko ją skopiować. Jednak nie wszyscy tak robią wiedząc, że nie jest to najlepsze rozwiązanie.

Pomijając taką sytuację internet jest bardzo pomocny, kiedy odrabiamy zadanie domowe. Co najważniejsze, w o wiele łatwiejszy i szybszy sposób możemy znaleźć potrzebne nam informacje, które pozwolą nam na rozwiązanie wszelkich zadań. Jeśli szukalibyśmy ich np. w podręcznikach, zajęłoby to o wiele więcej czasu, a efekt byłby taki sam. Bardzo pomocne z pewnością jest też istnienie naszej strony, na której znaleźć można bardzo dużo przydatnych w edukacji materiałów. Bez wątpienia wyszukując konkretne informacje na naszej stronie odrabianie zadania będzie o wiele bardziej sprawne i przyjemniejsze. Oczywiście jeśli chodzi o proces nauki i utrwalania wiedzy, to z pomocą naszego portalu jest on niezakłócony – daje identyczne efekty, więc spokojnie można nie obawiać się mniejszej skuteczności.
Zapraszamy więc wszystkich uczniów do korzystania z zasobów dostępnych na naszej stronie, które bez wątpienia ułatwią naukę i sprawią, że będzie ona o wiele bardziej przyjemna.