Informacje o danych osobowych serwisu internetowego

Drodzy Użytkownicy, Dziękujemy Wam za skorzystanie z usług serwisu Zadania.pl . W celu umożliwienia każdemu z Was swobodnego i nieograniczonego dostępu do serwisu oraz zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania pozwalającego na świadczenie Wam usług o najwyższej jakości zbieramy Wasze dane osobowe.

Przez dane osobowe rozumiemy informacje, które dotyczą określonego Użytkownika lub pozwalają na jego zidentyfikowanie

Administratorem Waszych danych osobowych, czyli firmą, która zbiera dane i odpowiada za zgodność ich przetwarzania z prawem jest BUDWEB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie przy ul. Swedzkiej 23/1,jesteśmy właścicielem i operatorem serwisu Zadania.pl

Jeżeli Chcecie się z nami skontaktować możecie do nas napisać na adres e-mail kontakt@zadania.pl lub wysłać do nas list w formie tradycyjnej - papierowej, na adres BUDWEB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szwedzkiej 23/1, 30-324 Kraków.

Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z przepisami Unii Europejskiej określającymi zasady zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, dzięki czemu zapewniamy Wam, naszym Użytkownikom, zarówno tym posiadającym konto stworzone w naszym serwisie Zadania.pl jak i tym, którzy korzystają z serwisu bez rejestracji, ochronę danych osobowych.

Jeżeli postanowiliście zarejestrować swoje konto w naszym serwisie Wasze dane osobowe otrzymaliśmy od Was w trakcie rejestracji do naszego serwisu, a następnie kolejne dane uzyskaliśmy w trakcie korzystania przez Was z usług naszego serwisu. Jeżeli jednak należycie do Użytkowników, którzy nie zarejestrowali swojego konta w naszym serwisie, wówczas zbieramy dane dotyczące numeru ID urządzenia z którego korzystacie logując się do naszego serwisu oraz dane dotyczące zgłoszeń kierowanych przez formularz kontaktowy

Wasze dane osobowe są nam niezbędne do realizacji zawartej umowy, a dokładnie w celu: W związku z prawnie uzasadnionym interesem serwisu Zadnia.pl dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy z uwagi na: W przypadku gdy jako użytkownik naszego serwisu wyrazisz zgodę:

Wasze dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Realizując usługi na Waszą rzecz nie współpracujemy z żadnym podmiotem, którego siedziba znajdowałaby się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Wasze dane osobowe udostępniamy podmiotom, które z nami współpracują w celu zapewnienia każdemu z naszych użytkowników odpowiedniego poziomu świadczonych usług. Każdy z podmiotów, któremu powierzamy Wasze dane osobowe posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która potwierdza zapewnienie odpowiedniej ochrony Waszych danych osobowych.

Transmisja danych jest zabezpieczona przy użyciu certyfikatu bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu każdy z naszych użytkowników uzyskuje gwarancję najwyższej ochrony swoich danych.

W celu realizacji usług świadczonych przez nasz serwis zbieramy następujące dane:

Bez podania danych niezbędnych do utworzenia konta, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, w związku z czym nie będziesz mógł korzystać z usług dostępnych dla użytkowników premium naszego serwisu.

Jeśli logujesz się do naszego serwisu za pośrednictwem konta Facebook, wówczas poza wyżej wskazanymi danymi dodatkowo pozyskujemy:

Jeżeli nie korzystasz z naszego serwisu poprzez utworzenie w nim konta, wówczas zbieramy dane dotyczące numeru ID urządzenia za pośrednictwem którego korzystasz z naszego serwisu

Pamiętaj, że serwis Zadania.pl przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w związku z czym masz prawo do: Pamiętaj również, że do Twoich uprawnień należy:

Dane osobowe każdego z naszych Użytkowników przechowujemy w czasie obowiązywania umowy, zwartej z serwisem Zadania.pl przez użytkownika

Dane osobowe przechowujemy również po realizacji umowy, w tym w celu:

Serwis Zadania.pl przechowuje Twoje dane osobowe w celu udowodnienia ich przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz w celu ewentualnej kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych, czyli w celu tak zwanej rozliczalności.

Pamiętaj, że Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy z serwisem Zadania.pl. Jeżeli nie ukończyłeś 13 lat, w celu korzystania przez Ciebie z usług naszego serwisu zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych musi wyrazić twój ustawowy opiekun Mama, Tata lub osoba, która jest Twoim opiekunem. W pierwszej kolejności będziesz musiał napisać adres e-mail Twojej Mamy lub Twojego Taty. My wyślemy do Twojej Mamy lub do Twojego Taty lub opiekuna prawnego wiadomość e-mail informująca ich o zamiarze korzystania przez Ciebie z usług naszego serwisu oraz z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie Twoich danych osobowych.

Jeśli nie ukończyłeś 16 lat, wówczas będziemy od Ciebie potrzebowali adres e-mail twojego opiekuna ustawowego, Mamy, Taty lub osoby, która jest Twoim opiekunem. Adres e-mail Twojego opiekuna prawnego jest nam potrzebny, ponieważ musimy uzyskać jego zgodę lub powinien on zaaprobować wyrażoną przez Ciebie zgodę, na korzystanie przez Ciebie z usług naszego serwisu. Twoja Mama lub Tata otrzymają od nas wiadomość e-mail informująca ich o zamiarze korzystania przez Ciebie z usług naszego serwisu. W tym samym e-mailu poprosimy ich o wyrażenie lub potwierdzenie wyrażonej przez Ciebie zgody.