231 232 233 234 235 236 238 242 244 245 246 247 249 250 251 252

Przetarte szlaki czy własne ścieżki? Odpowiedz na to pytanie w dowolnej formie (np. kartka z pamiętnika, list do bliskiej osoby lub artykuł do szkolnej gazetki).

Rozwiązanie: