231 232 233 234 235 236 238 242 244 245 246 247 249 250 251 252

a) Przedyskutujcie:

  • kto i/lub co może mieć wpływ na kształtowanie waszej osobowości,
  • w jakim stopniu młodzi ludzie mogą sami decydować o swoim rozwoju.

Swoje stanowiska poprzyjcie argumentami,

b) Wnioski z dyskusji zapiszcie w formie dowolnej notatki, np. mapy mentalnej, plakatu.

Rozwiązanie: