231 232 233 234 235 236 238 242 244 245 246 247 249 250 251 252

Porozmawiajcie o tym, jaka idea przyświecała Keatingowi.

a) Zapiszcie na tablicy tę wypowiedź nauczyciela, którą można uznać za wyjaśnienie powodów przeprowadzenia właśnie takiej lekcji.

b) Ustalcie przebieg eksperymentu. W tym celu uporządkujcie podane wyrażenia.

c) Przeanalizujcie wypowiedź Keatinga podsumowującą eksperyment. Weźcie pod uwagę jego omówienie zachowania uczniów oraz wnioski, które wysnuł z doświadczenia.

d) Zinterpretujcie przytoczony przez nauczyciela cytat w kontekście ukazanej sytuacji.

e) Powiedzcie, jak się zachowywali uczniowie po zakończeniu lekcji, oraz wyjaśnijcie, o czym to świadczy. 

Rozwiązanie: