9 10 12 16 17 18 19 20 21 23

Do kogo zwraca się osoba mówiąca w wierszu? Jakie istoty w związku z tym pojawiają się w poetyckiej wypowiedzi? Zapisz w dwóch grupach ich nazwy. 

Rozwiązanie:
Osoba mówiąca (podmiot liryczny) fikcyjna postać w utworze lirycznym wypowiadająca swe...
Pokaż więcej...