35 40 41
Zadania i ich rozwiązania:


Wskaż zjawiska, które zachodzą w wyniku oddziaływania elektrostatycznego. 

Rozwiązanie:

Spotkania z fizyką 8 rozwiązania

Fizyka jest jednym z przedmiotów ścisłych i czterech przedmiotów przyrodniczych. Pozwala dowiedzieć się, w jaki sposób zachodzą różne zjawiska czy procesy. Ruch, siła, energia, prąd elektryczny, fale, magnetyzm czy optyka to tylko niektóre pojęcia związane z fizyką, które poznają już uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej. Fizyka nie jest łatwym przedmiotem. Wiele definicji i reguł, a także wzorów na różne wielkości fizyczne trzeba nauczyć się na pamięć, a także umieć rozwiązać łatwiejsze i trudniejsze zadania. Dlatego właśnie tak ważny jest dobry podręcznik, by nie tylko przekazywał uczniom suchą wiedzę i dawał zadania do wykonania, ale także jasno i zrozumiale opisywał wszystko, tak by zrozumienie danego tematu sprawiło jak najmniejsze problemy. „Spotkania z fizyką 8” z pewnością jest takim podręcznikiem.

„Spotkania z fizyką 8” to podręcznik do fizyki dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej. Wydany został w roku 2021 przez wydawnictwo Nowa Era, a więc jedno z najważniejszych i najbardziej cenionych wydawnictw podręczników dla uczniów. Podręcznik „Spotkanie z fizyką 8” został napisany przez trzy autorki - Grażynę Francuz-Ornat, Teresę Kulawik oraz Marię Nowotny - Różańską. Wszystkie trzy panie są specjalistkami w dziedzinie fizyki, same jej też uczą i są autorkami wielu już podręczników. Dzięki swojemu doświadczeniu doskonale wiedzą, jak stworzyć odpowiednią i przyjazną dla ucznia książkę, która zainteresuje przedmiotem i dokładnie wytłumaczy każde skomplikowane zagadnienie. 

„Spotkania z fizyką 8” to 280 stron podręcznika podzielonych na 5 rozdziałów tematycznych. Jeszcze przed pierwszym rozdziałem znajduje się wstęp z przypomnieniem dla uczniów materiału z 7 klasy o sile, ruchu, materii oraz energii i termodynamice. Tematyką pierwszego rozdziału jest elektrostatyka. Uczniowie dowiedzą się z niego, dlaczego różne rzeczy bywają naelektryzowane. W rozdziale drugim zaś uczniowie poznają prąd elektryczny. Dowiedzą się skąd się bierze, nauczą się mierzyć napięcie i natężenie prądu, a także poznają takie zagadnienia, jak opór elektryczny, praca oraz moc prądu. Z rozdziału trzeciego uczniowie nauczą się o magnetyzmie i poznają urządzenie zwane elektromagnesem. Rozdział czwarty dotyczy już fal i drgania. W tym rozdziale uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób rozchodzi się światło czy dźwięk. Ostatni, piąty rozdział to już optyka, a więc wszystko o świetle.

Podręcznik „Spotkania z fizyką 8” oprócz teorii i reguł, zawiera również ciekawe doświadczenia do wykonania oraz mnóstwo zadań do rozwiązania. Każda lekcja jest w skrócie podsumowana i po każdej znajdują się zadania do zrobienia – zarówno teoretyczne, jak i obliczeniowe. Po każdym rozdziale zaś znajdują się obszerniejsze podsumowania całych rozdziałów oraz serie zadań do wykonania – testy sprawdzające wiedzę i pomagające w przygotowaniu się ucznia nie tylko do sprawdzianów, ale również do egzaminu ósmoklasisty, gdyż w części matematyczno – przyrodniczej również znajdują się zadania z fizyki. Testy po każdym rozdziale są zróżnicowane pod względem trudności. Nie brakuje zadań wykraczających poza podstawę programową, które warto rozwiązywać dla jeszcze lepszych ocen. Odpowiedzi do zadań znajdują się na końcu książki, ale można znaleźć również ich rozwiązania na platformie zadania.pl. Jednak rozwiązania dostępne na platformie nie są takimi suchymi odpowiedziami, jak w podręczniku. Są poparte objaśnieniami, aby pomóc uczniom w pełni zrozumieć sposób wykonania poszczególnych zadań. 

Podręcznik „ Spotkania z fizyką 8” został napisany zrozumiałym i przyjaznym dla uczniów językiem. Jest przejrzysty i kolorowy. Przed propozycjami zadań do wykonania przedstawione są przykłady już rozwiązane, aby pokazać i wytłumaczyć uczniom, jak mają rozwiązywać kolejne zadania. To ważne, gdyż zdecydowanie łatwiej rozwiązuje się zadania, rozumiejąc, skąd biorą się czy to jakieś przekształcenia wzorów, czy jednostki. Ponadto książka jest kolorowa i przejrzysta, a informacje podawane są w niej za pomocą nie tylko tekstu, w którym wytłuszczone są najważniejsze rzeczy, ale również za pomocą wykresów, tabel, różnych ilustracji, schematów i infografik. Doświadczenia do wykonania proponowane w podręczniku przez autorki pomogą uczniom zainteresować się przedmiotem i jeszcze lepiej zrozumieć każdy temat. 

Na uwagę zasługują również dodatkowe elementy znajdujące się na samym końcu każdego rozdziału. Analiza tekstu o wykorzystaniu elektryzowania ciał, projekt żarówka czy świetlówka, kolejny tekst o magnesach i ich zastosowaniu, projekt o prędkości i częstotliwości dźwięku oraz projekt dotyczący zastosowania załamania i odbicia światła. W przypadku analizy tekstów, do wykonania po ich przeczytaniu jest kilka poleceń. W podręczniku nie brakuje ciekawostek i innych elementów, które wciągną ucznia i rozbudzą jego pasję do tego ciekawego przedmiotu, jakim jest fizyka. Podręcznik idealnie pomoże uczniom ukończyć szkołę podstawową z wysoką oceną z fizyki oraz przygotować się odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty, od wyników którego zależy przecież to, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej, a więc również ich dalsza przyszłość. 

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

ISBN

978-83-267-4084-8