<
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Planeta Nowa 8 rozwiązania

Geografia to przedmiot, na którym uczniowie poznają cały świat. Uczą się o przyrodzie, różnych miejscach na świecie oraz poznają, jak pracuje się z mapami. 8 klasa to ostatni rok podstawówki, po którym na uczniów czeka egzamin ósmoklasisty. Pytania z geografii również pojawiają się w części matematyczno – przyrodniczej. Dlatego ważne jest, aby podręcznik zawierał wszystkie zagadnienia podstawy programowej. Teraz jest ich jeszcze więcej, kiedy trzeba wcisnąć w jedną książkę materiał z niemal dwóch lat nauki. Po likwidacji gimnazjów uczniom ubywa jeden rok nauki, więc w takim podręczniku musi być już wszystko. Planeta Nowa 8 to nowy podręcznik dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej, wydany w 2018 roku przez wydawnictwo Nowa Era, które jest najpopularniejszym i najbardziej cenionym wydawnictwem podręczników szkolnych. 

Autorami podręcznika są dwaj geografowie – Tomasz Rachwał i Dawid Szczypiński. Są specjalistami w tej dziedzinie i mają doświadczenie w tworzeniu podręczników. Mają ich już sporo na swoim koncie. Można mieć więc pewność, że Planeta Nowa 8 jest podręcznikiem skonstruowanym w odpowiedni sposób i zawiera wszystkie zagadnienia podstawy programowej. Podręcznik ten ma za zadanie pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty, którego wynik jest bardzo istotny przy rekrutacji do szkół średnich. Im wyższy wynik egzaminu, tym większe prawdopodobieństwo dostania się do wymarzonej szkoły i klasy o wymarzonym kierunku. Oceny z przedmiotów także liczą się w rekrutacji, a geografia jest ważna dla tych uczniów, którzy chcą związać z nią swoją przyszłość. Podręcznik ten pomoże im w uzyskaniu wysokich stopni z przedmiotu dzięki różnym, pomocnym elementom.

Podręcznik Planeta Nowa 8 liczy 191 stron, na których znajduje się 5 rozdziałów, a każdy dotyczy innego kontynentu. Nie ma tylko Europy, o której uczniowie uczą się z innego podręcznika. W pierwszym rozdziale uczniowie poznają Azję. Począwszy od warunków przyrodniczych, poprzez rolnictwo, najważniejsze kraje, a więc Japonię, Chiny i Indie, na Bliskim Wschodzie skończywszy. W drugim rozdziale mowa jest o Afryce. Również pierwszymi tematami są warunki przyrodnicze oraz rolnictwo na tym kontynencie. Kolejne tematy dotyczą przemysłu i usług w Afryce, a także jednych z najważniejszych krajów – Etiopii i problemu związanego z głodem w tym kraju oraz Kenii i jej turystycznego potencjału. Rozdział trzeci zaś dotyczy Ameryk – zarówno Północnej, jak i Południowej. Oczywiście pierwszy temat to, jak w każdym rozdziale środowisko przyrodnicze. Kolejne zaś traktują o tornadach i cyklonach tropikalnych w Ameryce Północnej, a także o Amazonii, ludności Ameryk, urbanizacji oraz dwóch największych krajów Ameryki Północnej, a więc Kanady i Stanów Zjednoczonych. Krótki rozdział czwarty opowiada o Australii i Oceanii, a dokładnie o jej środowisku przyrodniczym oraz ludności i gospodarce. Ostatni, również bardzo krótki rozdział, to już Bieguny, a więc Arktyka i Antarktyda. Oprócz rzecz jasna tematu o środowisku przyrodniczym, mamy tutaj jeszcze temat związany z prowadzonymi tam pracami badawczymi. 

Podręcznik napisany jest zrozumiałym dla uczniów językiem, zachęcającym do czytania. We fragmentach tekstu pogrubione są najważniejsze informacje. Ponadto wiele informacji przedstawionych jest w formie grafik, infografik, tabel i wykresów. Oprócz tego w podręczniku znajdują się piękne zdjęcia z różnych miejsc na kontynentach oraz oczywiście mapy. Dzięki temu podręcznik jest urozmaicony, kolorowy i miły dla oka, co czyni go jeszcze przyjemniejszym w odbiorze. Różne zaś formy przekazywania informacji pomagają je łatwiej zapamiętać i przygotować się do sprawdzianów oraz egzaminu.

W podręczniku nie brakuje elementów pomagających w zapamiętywaniu i utrwalaniu poznawanej wiedzy. Po każdym rozdziale zamieszczone są podsumowania zawierające najważniejsze informacje w pigułce. Oprócz podsumowań podręcznik jest bogaty w wiele zadań i ćwiczeń do wykonania. Są to zarówno ćwiczenia znajdujące się na końcu każdej lekcji, ćwiczenia do cytowanych fragmentów tekstów źródłowych lub map, a także bloki zadań na końcu każdego rozdziału, pozwalające sprawdzić swoją wiedzę przed sprawdzianami, a więc „Sprawdź się”. Na samym końcu podręcznika oprócz tabeli z danymi statystycznymi znajdują się rozwiązania zadań z tych bloków. Oczywiście rozwiązania wszystkich zadań z podręcznika Planeta Nowa 8 znajdują się również na stronie zadania.pl. Różnica jest jednak taka, że w podręczniku podane są suche odpowiedzi, a rozwiązania dostępne na stronie zawierają objaśnienia, w jaki sposób zadania zostały wykonane. Pozwoli to uczniom łatwiej i lepiej zrozumieć zadania i omawiany temat. Takie rozwiązania są również pomocne podczas wykonywania zadań domowych, zwłaszcza jeśli brakuje na to czasu. 

Dzięki temu podręcznikowi nawet uczeń, który mniej interesuje się tym przedmiotem i ma z nim kłopoty, poradzi sobie z jego zaliczeniem i późniejszymi pytaniami na egzaminie. Podręcznik jest doceniany również przez nauczycieli. Na pewno wielu uczniom pomoże rozbudzić pasję do geografii, która jest naprawdę ciekawym przedmiotem.

Informacje o książce:

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

ISBN

978-83-267-3228-7

Rodzaj książki

Podręcznik

Zadania i ich rozwiązania:


Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy właściwych azjatyckich obiektów geograficznych, w których odnotowano światowe rekordy dotyczące różnych elementów środowiska przyrodniczego.
Rozwiązanie: