5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zadania i ich rozwiązania:


Ułóż w porządku chronologicznym podane wydarzenia z okresu tzw. kampanii wrześniowej, wstawiając w kratki numery od 1 do 6. Rozpocznij od wydarzenia, które miało miejsce najwcześniej.
Rozwiązanie:
2 – rozpoczęcie bitwy nad Bzurą 1 – kapitulacja Poczty...
Pokaż więcej...

Wczoraj i dziś 8 rozwiązania

Historia jest przedmiotem uświadamiającym uczniom, że warto wiedzieć coś o tym, co działo się przeszłości. I to zamierzchłej przeszłości, długo przed pojawieniem się ich na świecie. Warto dowiedzieć się o bohaterach, którzy walczyli o to, by Polska mogła być wolnym krajem. Historia to przedmiot o dawnych dziejach zarówno w Polsce, Europie i na całym świecie. Jednych zaciekawi, dla innych jest nudna. Nie jest bowiem łatwa do nauki, bo to czysta pamięciówka. Dlatego właśnie bardzo ważny jest dobry podręcznik, napisany odpowiednim językiem i skonstruowany tak, by zachęcał do nauki i ją ułatwiał. Takim podręcznikiem jest „Wczoraj i dziś 8”. To podręcznik do historii dla 8 klasy szkoły podstawowej. 

„Wczoraj i dziś 8” to podręcznik wydany przez wydawnictwo Nowa Era, a więc najpopularniejsze z wydawnictw szkolnych książek. Został wydany w 2021 roku, więc jest to stosunkowo nowa książka. Podręcznik został napisany przez dwójkę historyków – Roberta Śniegockiego oraz Agnieszkę Zielińską, którzy uczą historii i mają już doświadczenie w pisaniu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Ich doskonała wiedza na temat specyfiki szkolnych podręczników pozwoliła im stworzyć najlepszy podręcznik do tego niełatwego dla wielu uczniów przedmiotu. 

Zmiany w podręcznikach do historii nie są wynikiem jedynie reformy szkolnictwa i likwidacji gimnazjów. Są konieczne z powodu płynącego czasu. Programy nauczania muszą być stale aktualizowane, gdyż dzisiejsi uczniowie to osoby urodzone już w latach dwutysięcznych, nie pamiętające nawet lat 90-tych. Oznacza to, że nie mogą pamiętać czasu, kiedy Polska dołączyła do Unii Europejskiej i wielu ważnych dla Polski i Świata wydarzeń, które pamiętają jeszcze ich rodzice. Do podręczników muszą być regularnie dokładane nowe wiadomości, dotyczące współczesnych już czasów. Również w podręczniku „Wczoraj i dziś 8”, jak wskazuje sam tytuł, zamieszczone zostały wiadomości z czasów po roku 1989. 

Podręcznik liczy 248 stron, na których powstało VI rozdziałów. Na początku autorzy zamieścili kilka porad mających ułatwić uczniom korzystanie w odpowiedni sposób z podręcznika. Następnie opisali wydarzenia na świecie i w Polsce w okresie od II wojny Światowej aż do współczesności. Rozdział I cały dotyczy II wojny Światowej w Europie i na Świecie. W rozdziale II autorzy skupili się już na naszym kraju i Polakach podczas II wojny Światowej. Okupacje, Państwo Podziemne, władze na uchodźstwie i oczywiście Powstanie Warszawskie. III rozdział opisuje już czasy po II wojnie światowej. Każdy temat dotyczy innych wydarzeń w innych miejscach na świecie. W czwartym rozdziale autorzy omawiają wydarzenia, które działy się po II wojnie światowej w Polsce, pozwalający uczniom dowiedzieć się o czasach PRL-u, w których żyli jeszcze ich dziadkowie, a nawet i jeszcze rodzice. W piątym rozdziale zaś znajdują się informacje o upadku komunizmu. Z niego uczniowie dowiedzą się o powstaniu Solidarności, Stanie Wojennym, końcu PRL-u i powstaniu ostatecznie III Rzeczpospolitej. Ostatni zaś, szósty rozdział to już dzieje nowoczesne. Europa po rozpadzie ZSRR, współczesne konflikty, lata 90-te, członkostwo Polski w NATO i UE, globalizacja i wyzwania współczesnego świata to tematy, które znajdą uczniowie w tym rozdziale. 

Podręcznik został napisany przystępnym i zrozumiałym dla uczniów językiem. Pomiędzy blokami tekstu, w których ważniejsze informacje zostały wytłuszczone pogrubioną czcionką, znajdują się czarno – białe ilustracje oraz ciekawostki w ramkach zatytułowanych „Warto wiedzieć”. Wiele cennych informacji przekazywanych jest w nowoczesnej formie kolorowych infografik, które znacząco ułatwiają zapamiętywanie i utrwalanie nabywanej wiedzy. Oś czasu pomaga uczniom uszeregować kolejne wydarzenia historyczne. Przed każdym tematem znajduje się informacja dla uczniów, o tym, czego się z danego tematu dowiedzą. Bardzo ciekawym elementem są bloki „Tajemnica minionego wieku”, odsłaniające uczniom kulisy wielu intrygujących zagadek historycznych. Elementy takie mają na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów przedmiotem i obudzenie w nich pasji do historii. 

Dla ułatwienia nauki, na końcu każdego tematu, a także rozdziału znajdują się podsumowania, zawierające ogólny zbiór najważniejszych informacji do zapamiętania. Oprócz tego w nauce pomóc mają także liczne zadania i ćwiczenia, które znajdują się w podręczniku. Przy infografikach czy mapach znajdują się ćwiczenia mające na celu pomóc uczniowi w korzystaniu z tychże form przekazywania informacji. W podręczniku znajdują się także fragmenty cytowane z tekstów źródłowych, a przy nich również są ćwiczenia uczące odpowiedniego z nich korzystania. Ponadto po każdej lekcji znajdują się zadania do wykonania, a po każdym dziale blok zadań zatytułowany „Sprawdź się”. Zadania te pomogą uczniom w przygotowaniu do sprawdzianów oraz ustnych odpowiedzi. Rozwiązania zadań z tego podręcznika można znaleźć na stronie zadania.pl. Pozwolą one lepiej zrozumieć tematy lekcji oraz szybciej odrobić prace domowe. 

Na uwagę zasługuje również znajdujący się na początku podręcznika blok „Co było wcześniej?”, którego celem jest przypomnienie uczniom o wydarzeniach sprzed II wojny światowej, co jest niezbędne dla zrozumienia tematów znajdujących się w podręczniku.

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

ISBN

978-83-267-4147-0