11 12 13 15 18 19 20
Zadania i ich rozwiązania:


Znajdź w dostępnych źródłach obraz Jana Vermeera van Delft Dziewczyna z perłą. Odszukaj także fotografię oryginalnego graffiti  nieprzysłoniętego maseczką. Opowiedz, w jaki sposób Banksy nawiązuje do XVII-wiecznego obrazu. Co różni oba dzieła?

Rozwiązanie:
Pierwsze, a zarazem najłatwiejsze do zauważenia jest łudzące podobieństwo kobiecej...
Pokaż więcej...

Nowe Słowa na start! 8 rozwiązania

Język polski to przedmiot, na którym uczniowie poznają nie tylko własny język, gramatykę i zasady pisowni, ale także poznają polską literaturę i najważniejszych pisarzy czy poetów ucząc się odpowiedniej interpretacji literackich dzieł. Oprócz tego uczniowie poznają zasady pisania różnych form wypowiedzi i piszą je, także na oceny. Wszystko to pojawia się później na egzaminie ósmoklasisty, więc bardzo istotne jest, aby podręcznik do języka polskiego zawierał każdy z tych elementów podstawy nauczania. „Nowe słowa na start! 8” to podręcznik do języka polskiego dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej, wydany przez wydawnictwo Nowa Era. 

Podręcznik wydany w 2021 roku, został napisany przez Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa. Podręcznik wypełnia wszystkie założenia podstawy programowej z języka polskiego dla ósmych klas szkół podstawowych. Autorzy podręcznika mają duże doświadczenia w tworzeniu książek i materiałów edukacyjnych dla uczniów różnych roczników, więc „Nowe słowa na start! 8” to podręcznik naprawdę dobrze napisany, który jest w stanie zainteresować uczniów ich ojczystym językiem, a także literaturą.

Na 352 stronach podręcznika znajduje się 6 rozdziałów, które składają się z kilku elementów. Pierwszym elementem każdego rozdziału jest lektura. W każdym rozdziale wspominany jest inny autor i przedstawiane jedno z jego dzieł. Oprócz głównego autora, w każdym rozdziale znajdują się także fragmenty dzieł innych pisarzy i poetów. W każdym rozdziale uczniowie poznają inne formy literackie i nieliterackie, poprzez blok „Szkoła mówienia i pisania”. Oprócz tego w każdym rozdziale znajdują się tematy związane z kulturą „Kształcenie kulturowe”. Każdy rozdział zawiera też tematy dotyczące gramatyki. 

W 8 klasie uczniowie poznają wybitnych twórców polskiej i nie tylko polskiej literatury i poezji oraz ich dzieła. W pierwszym rozdziale omówiona została postać Melchiora Wańkowicza oraz lektura „Ziele na kraterze”. Wspomniane jest także inne dzieło tego artysty „Tędy i Owędy”. Ponadto znajdują się tu utwory poetów, takich jak Tadeusz Różewicz czy Jan Sztaudynger. W II rozdziale pojawia się Jan Kochanowski i jego treny. Oprócz tego znajdują się tam utwory wybitnych poetów – Bolesława Leśmiana, Juliusza Słowackiego czy noblistki Wisławy Szymborskiej. III rozdział to już Aleksander Kamiński i „Kamienie na szaniec” oraz wiersze między innymi Jana Twardowskiego. W rozdziale czwartym na uczniów czeka już nasza epopeja narodowa czyli „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, a także „Syzyfowe Prace” Stefana Żeromskiego. W rozdziale piątym wspomniani zostali zagraniczni autorzy wybitnych dzieł, na przykład George Orwell i jego „Folwark zwierzęcy”. W szóstym rozdziale mamy kolejnego geniusza polskiej literatury, a mianowicie Henryka Sienkiewicza i jego „Quo Vadis”. Oprócz niego, wspomniany jest tam również Sławomir Mrożek i „Artysta”. Dodatkowo znajdują się tam jeszcze wiersze Baczyńskiego, czy fragmenty współczesnej już powieści „Alchemik” Paula Coelho. W siódmym rozdziale wspomniani zostali Leszek Kołakowski, Gałczyński czy Miron Białoszewski. 

W każdym rozdziale omówiona jest inna forma wypowiedzi. Uczniowie nauczą się o perswazji, wyrażaniu opinii, pisania sprawozdań, recenzji, przemówień, podań, scenariuszy filmowych, a także bardzo ważnych dokumentów, jak CV i list motywacyjny. W bloku kształcenie kulturowe, uczniowie poznają słowo pisane, muzykę, film, komiksy, fotografię oraz media – telewizję i internet. Część gramatyczna zawiera takie informacje, jak grzeczność w języku, odmiany polszczyzny, gwary zawodowe i lokalne, styl wypowiedzi, rodzaje wyrazów, powtórzenie wiadomości o częściach mowy i ortografii, zdaniach, fonetyce, słowotwórstwie, a także ciekawostki o imionach, nazwiskach, nazwach miejscowości oraz najczęstszych błędach językowych. 

W każdym rozdziale znajdują się także różne ćwiczenia i zadania do wykonania dla uczniów, związane zarówno z przytaczanymi fragmentami dzieł literackich, pisaniem własnych form wypowiedzi czy gramatyką. Na końcu każdego rozdziału znajduje się jego podsumowanie, które ma na celu ułatwić powtarzanie materiału do sprawdzianów i utrwalenie wiedzy, a także blok zadań do wykonania. Zadania mają różny charakter – są to zarówno zadania do wykonywania indywidualnie, jak i w grupach (dyskusje czy praca w grupach). 

Na samym końcu podręcznika znajduje się blok podstawowych informacji „Twój niezbędnik”. Autorzy przypominają w nim o epokach w kulturze, rodzajach literackich oraz tekstów nieliterackich, a także środkach stylistycznych, elementach konstrukcyjnych utworów czy właściwościach tekstów. Podręcznik jest napisany przyjaznym językiem dla uczniów, a bloki tekstu przeplatane są ciekawymi ilustracjami i informacjami przekazywanymi za pomocą różnych form – ramki, infografiki, schematy. Podręcznik jest tak skonstruowany by ułatwić uczniom odpowiednie przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie poznają wszystko, co może pojawić się na egzaminie. 

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa

ISBN

978-83-267-4218-7