Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Wyodrębnij obrazy poetyckie zawarte w utworze. Zatytułuj je i powiedz co każdy z nich przedstawia. 

Myśli i Słowa 8 Zadanie 1 strona 9

Rozwiązanie:
Obraz poetycki występuje w literaturze, ukazuje świat wiersza językiem poezji. Obraz poetycki może być realistyczny - pokazuje świat w jego realnej formie lub fantastyczny - wprowadza elementy nierealne. Obraz poetycki jest tworzony za pomocą środków stylistycznych, takich jak np.: epitet, porównanie, metafora.
Pokaż więcej...

Myśli i Słowa 8 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

ISBN

978-83-021-7448-3