Zadania i ich rozwiązania:


Rozwiązanie:

Teraz egzamin ósmoklasisty. Repetytorium rozwiązania
Książka w trakcie rozwiązywania!

Język polski to najważniejszy przedmiot w czasie nauki szkolnej. Jego zakres jest bardzo szeroki, bo to nie sama polszczyzna, ortografia i gramatyka, ale także polska literatura i poezja z różnych czasów i pisanie własnych form wypowiedzi. Jest to przedmiot, z którego uczniowie piszą odrębny egzamin ósmoklasisty. Znajdują się w nim zarówno zadania z rozumienia tekstu czytanego i analizy lektur lub wierszy, a więc fragment lektury i pytania do niego, jak i własne formy wypowiedzi do napisania, gdzie najczęściej jest to rozprawka. Wydane w 2019 roku przez wydawnictwo Nowa Era repetytorium z języka polskiego „Teraz egzamin ósmoklasisty” pozwala uczniom odpowiednio przygotować się do egzaminu z tego przedmiotu, którego wynik jest bardzo istotny w rekrutacji do szkoły średniej.

Reforma szkolnictwa, po której zlikwidowane zostały gimnazja i przywrócona ośmioletnia szkoła podstawowa, spowodowała, że uczniowie stracili jeden rok nauki, jakim była rzecz jasna trzecia klasa gimnazjum. Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian w podstawie programowej dla wszystkich przedmiotów, jak również zmiany w egzaminach ósmoklasisty, które zastąpiły dotąd przeprowadzane egzaminy gimnazjalne. „Teraz egzamin ósmoklasisty. Repetytorium” jest publikacją opartą na rozwiązaniach zadań z pierwszej edycji egzaminu ósmoklasisty i realizuje praktyczne podejście do nauki. 

Repetytorium zostało stworzone przez trzy polonistki – Julię Grzechowską, Natalię Grzybowską oraz Annę Cisowską. Wszystkie panie mają już doświadczenie w tworzeniu materiałów naukowych dla uczniów z tego przedmiotu. W repetytorium zawarły wszystkie najważniejsze zagadnienia do powtórzenia i napisały publikację w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić powtarzanie i rozumienie materiału. Materiały dostępne w repetytorium można wykorzystać zarówno do pracy na lekcjach w szkole, jak i w domu. Można też podzielić pracę z repetytorium na etapy, dzięki czemu uczeń będzie systematycznie powtarzał kolejne zagadnienia, co pozwoli mu lepiej je zrozumieć i utrwalić wiedzę.

Dzięki pigułkom wiedzy z nauki o literaturze i języku, repetytorium pozwala na uporządkowanie i sprawne powtórzenie przez ucznia wymagane na egzaminie ósmoklasisty treści przedmiotowe. Przybliża również strategie rozwiązywania zadań na arkuszach egzaminacyjnych poprzez wiele praktycznych wskazówek do zestawów poleceń znajdujących się po każdej pigułce wiedzy. W repetytorium rozmieszczony został także system zamieszczonych obok zadań egzaminacyjnych odsyłaczy, które ułatwią sprawne wyszukanie teorii, których dotyczy dane zadanie.

Na egzaminie ósmoklasisty, podobnie jak na maturze, pojawiają się oczywiście lektury, które przerabiane są przez uczniów podczas całej nauki w szkole podstawowej. Repetytorium z języka polskiego „Teraz egzamin ósmoklasisty” systematyzuje wiedzę o najważniejszych utworach pod kątem egzaminu, dzięki opracowaniu obowiązkowych lektur. Znajdujące się w publikacji samouczki pomagają uczniom ćwiczyć umiejętność analizy oraz interpretacji tekstów literackich, co także jest częścią egzaminu. Ważną częścią egzaminu ósmoklasisty jest także napisanie wypracowania. Zwykle są to trudne wypowiedzi pisemne, których zasady uczniowie poznają na lekcjach i często piszą je na oceny. W repetytorium nie mogło więc zabraknąć materiałów z tym związanych. Skutecznie przygotowuje ono uczniów do pisania takich trudnych form wypowiedzi, przy pomocy szczegółowych instrukcji pisania wypracowań, a także przykładów ich realizacji oraz ćwiczeń, które pozwolą uczniowi nabywać umiejętność tworzenia rozprawek i innych tekstów krok po kroku. 

Uczniowie zazwyczaj lubią graficzne notatki. Ułatwiają one uporządkowanie materiału i jego zapamiętanie. W repetytorium tym autorki podpowiadają, jak za pomocą właśnie takich notatek graficznych porządkować wiedzę dotyczącą motywów literackich, które występują w poszczególnych lekturach. 

Oczywiście repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty” zawiera również przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego, dzięki któremu uczniowie samodzielnie mogą przeprowadzić sobie próbny egzamin, który pozwoli im ocenić swoje przygotowanie do tego prawdziwego. Po wykonaniu wszystkich zadań z arkusza, należy sprawdzić odpowiedzi do niego, zawarte na końcu repetytorium i policzyć zdobyte punkty. Pozwoli to zobaczyć, czy i co jeszcze trzeba powtórzyć przed egzaminem. Taki próbny egzamin nie jest stresujący i na spokojnie uczeń do niego podchodzi. To ważne, aby w taki sposób oswajać się z tym, co czeka ucznia już niedługo.

„Teraz egzamin ósmoklasisty. Repetytorium” z języka polskiego to 252 strony materiału, który pozwoli przygotować się uczniom do tego ważnego dla ich przyszłości egzaminu w odpowiedni sposób. Znakomicie pomoże również uczniom, którzy mają problemy z analizą lektur, czy pisaniem własnych wypowiedzi, rozprawek. Repetytorium idealnie nadaje się do samodzielnej pracy w domu i pomaga uczniowi samemu, bez pomocy innych opanować należycie materiał, co jest ważne z racji zdalnej nauki i braku kontaktu z nauczycielem. Warto skorzystać z tego repetytorium i później przystępować do egzaminu bez większego stresu. 

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Julia Grzechowska, Natalia Grzybowska, Anna Cisowska, Joanna Kuchta, Monika Dembińska

ISBN

978-83-267-4154-8

Popularne zadania z tej książki