Książka: Chemia Nowej Ery 8
Książka w trakcie rozwiązywania!

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

ISBN

978-83-267-4034-3

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń

Zadania i ich rozwiązania:


Oceń prawdziwość podanych zdań.

Rozwiązanie: