5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zadania i ich rozwiązania:


Skreśl niewłaściwe wyrazy i wyrażenia, aby tekst o DNA zawierał tylko prawdziwe informacje.

Rozwiązanie:
DNA jest zawarty w niektórych komórkach / niemal każdej komórce
Pokaż więcej...

Biologia 8 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

MAC

Autorzy

Ilona Żeber-Dzikowska, Karolina Archacka, Marta Wrzosek

ISBN

978-83-822-7118-8

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń