16 21
Zadania i ich rozwiązania:


Oceń, czy poniższe zdania są poprawne. Te, które są błędne, popraw i zapisz w zeszycie.

a) U wszystkich organizmów DNA jest zlokalizowany w jądrze komórkowym.

b) W przeciwieństwie do DNA kręgowców DNA bakterii jest mikroskopijny i niewidoczny gołym okiem.

c) Większość genów zawiera informacje o budowie tłuszczów, węglowodanów i białek organizmu.

Rozwiązanie:
a) Prawidłowe zdanie. DNA wszystkich organizmów jest zlokalizowane w jądrze
Pokaż więcej...

Biologia 8 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

MAC

Autorzy

Grażyna Skirmuntt, Ilona Żeber-Dzikowska, Karolina Archacka, Marta Wrzosek

ISBN

978-83-822-7117-1