239 245
>

Przyporządkuj pojęciom (A-C) odpowiednie opisy (1-3).

Rozwiązanie: