239 245
>

Wybierz dwa właściwe wnioski, które można wyciągnąć na podstawie poniższych informacji. 

Rozwiązanie: