239 245
>

Przyporządkuj nazwy chorób (A-C) odpowiednim drogom ich przenoszenia wybranym spośród podanych (1-4)

Rozwiązanie: