239 245
>

Wybierz punkty, w których podano przyczyny powstawania chorób cywilizacyjnych. 

Rozwiązanie: