239 245
>

Wskaż punkt, w którym wymieniono wyłącznie choroby cywilizacyjne. 

Rozwiązanie: