Zadania i ich rozwiązania:


Rozwiązanie:

Matematyka z kluczem 8 rozwiązania
Książka w trakcie rozwiązywania!

Matematyka należy do bardzo trudnych dziedzin wiedzy. Niejeden uczeń mający z innych przedmiotów najlepsze stopnie, z nią ma akurat problemy. Wyniki egzaminów kończących podstawówkę czy matur też wyraźnie wskazują, że wiele osób sobie z matematyką nie radzi. Właśnie dlatego tak ważny jest dobrze napisany podręcznik, w którym każde zagadnienie jest pokazane i wytłumaczone w zrozumiały i przystępny dla ucznia sposób. Takim podręcznikiem jest między innymi Matematyka z kluczem 8. Jest to podręcznik dla uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej. Został wydany przez wydawnictwo Nowa Era, czyli najbardziej znane i renomowane wydawnictwo podręczników i innych pomocy edukacyjnych. Nowy podręcznik napisany jest naprawdę świetnie. Jest to nowa edycja, 2021 – 2023 z uwzględnionymi zmianami w programach nauczania wynikających z tego, że ósma klasa jest ostatnim rokiem podstawówki. Ósmoklasiści na koniec nauki w szkole podstawowej piszą egzamin z całości wiedzy zdobytej przez te 8 lat. Dlatego tak ważne jest, aby w podręczniku dla 8 klasy znalazły się zarówno nowe zagadnienia znajdujące się jeszcze w podstawie programowej, jak i powtórzenie materiału z lat poprzednich w celu odpowiedniego przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Autorami podręcznika są: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz oraz Karolina Wej. Są to znakomici matematycy, którzy nie tylko mają doświadczenie w tworzeniu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów, ale także sami uczą tego trudnego, ale i niezwykłego przedmiotu. Numer ISBN tego podręcznika, to: 978-83-267-4220-0. Podręcznik zawiera wszystkie tematy zgodne z wymaganiami podstawy programowej, a także znane i cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które ułatwiają uczniom zrozumienie ważnych zagadnień oraz kształcenie umiejętności przedmiotowych. Podręcznik nie tylko podaje suchą wiedzę i zawiera mnóstwo zadań do wykonania, ale także angażuje uwagę uczniów poprzez pokazywanie matematyki w różnych dziedzinach życia. Rozbudza więc zainteresowanie uczniów przedmiotem i pomaga odnaleźć sens uczenia się go. 

Na 359 stronach podręcznika rozmieszczono 8 rozdziałów dotyczących różnych zagadnień matematycznych. Pierwszy rozdział to „Statystyka i Prawdopodobieństwo”, w którym omówione jest przedstawianie danych na diagramach i wykresach, obliczanie średniej arytmetycznej, sposoby zbierania i porządkowania danych oraz pokazane są proste doświadczenia losowe. Drugi rozdział to „Wyrażenie algebraiczne i równania”, a więc osie liczbowe, wyrażenia algebraiczne czy równania. Kolejny rozdział, trzeci, to już geometria, a więc „Figury na płaszczyźnie”. Tematy dotyczą przede wszystkim kątów, ale również twierdzeń matematycznych i ich dowodów oraz nierówności trójkąta. Czwarty rozdział to nadal geometria, czyli „Wielokąty”. Tutaj znajdują się tematy dotyczące figur przystających oraz wielokątów foremnych. .  Rozdział piąty to zaś „Geometria przestrzenna”. Tutaj czekają na uczniów bryły geometryczne – graniastosłupy oraz ostrosłupy. Rozdział szósty to już powtórzenie materiału z poprzednich lat nauki w szkole podstawowej. Tutaj znajdują się takie zagadnienia jak: liczby wymierne, matematyka praktyczna, potęgi, pierwiastki, procenty, wyrażenia algebraiczne, równania, figury geometryczne i bryły. Jest to więc też rozdział utrwalający wiedzę zdobytą dotychczas również w ósmej kasie. Rozdział 7 jest poświęcony w całości kołom i okręgom, a także symetriom. Tutaj mamy zagadnienia w postaci długości okręgu, pola koła, osi i środka symetrii, a także symetralnej odcinka. Ostatni, ósmy rozdział dotyczy zaś rachunku prawdopodobieństwa. Ten rozdział zawiera tematy dotyczące reguły mnożenia, obliczania prawdopodobieństwa i porównania prawdopodobieństwa z kombinatoryką. 

Podręcznik „Matematyka z kluczem 8” jest napisany w sposób naprawdę zrozumiały i przystępny dla ucznia. Jest bardzo kolorowy i urozmaicony. Wszystkie elementy teoretyczne i regułki przedstawione są w ciekawy sposób, za pomocą ramek, grafik, wyróżnień i ilustracji. W podręczniku nie mogło oczywiście zabraknąć również ogromnej ilości różnorodnych zadań, bo tylko ich rozwiązywanie pozwala nie tylko na pełne zrozumienie, ale również utrwalenie matematycznej wiedzy, która nierzadko bywa skomplikowana. Wiele zadań znajduje się zarówno przy każdej lekcji, jak i w znajdującym się na końcu każdego działu bloku zadań „Zadania na temat” oraz „Zadania na deser”. Taka ilość zadań pozwoli idealnie przygotować się nie tylko do sprawdzianów, ale także do egzaminu ósmoklasisty, na którym przecież rozwiązywać trzeba zadania bardzo podobne. Na końcu podręcznika znajdują się odpowiedzi do wszystkich zadań. Są to jednak suche odpowiedzi pozwalające tylko na sprawdzenie, czy na pewno dobrze dane zadanie zostało rozwiązane. Gotowe rozwiązania zadań z tej książki można także znaleźć na platformie zadania.pl, ale w przeciwieństwie do książkowych odpowiedzi, te rozwiązania poparte są objaśnieniami, aby każdy uczeń łatwiej mógł zrozumieć sposób, w jaki wykonane powinno być każde zadanie. Gotowe rozwiązania zadań na pewno będą nieocenioną pomocą w odrabianiu prac domowych oraz przygotowaniu do sprawdzianów, nawet tym uczniom, którzy za matematyką nie przepadają i mają z nią bardzo duże problemy. 

W podręczniku „Matematyka z kluczem 8” nie brakuje również różnych elementów, które mają rozbudzić w uczniach jeszcze większe zainteresowanie matematyką. Na przykład autorzy pokazują w ciekawy sposób uczniom związek matematyki z różnymi dziedzinami życia, na przykład z dbaniem o zdrowie, sportem, finansami, nauką, techniką czy nawet historią. Podręcznik pomaga też poszerzać wiedzę dzięki ciekawostkom w blokach „Dla dociekliwych” oraz „Czy wiesz, że…”. Umożliwia także uczniom samodzielną naukę dzięki rozpisanym i omówionym dokładnie i przystępnie przykładom zadań z rozwiązaniami i dobranym do nich ćwiczeniom. Wyróżnione są też ładnie ważne informacje do utrwalenia w blokach „Zapamiętaj”. Autorzy wykorzystali schematy, wyróżnienia i metody mnemotechniczne, aby jeszcze bardziej ułatwić uczniom naukę tego skomplikowanego przedmiotu, który jest bardzo ważny dla dalszej przyszłości, nie tylko dla osób, które chcą stricte z matematyką ją związać. Matematyka jest obowiązkowa później na maturze i liczy się przy przyjęciu na studia. Dla ułatwienia przyswojenia i utrwalenia wiedzy, autorzy przygotowali także bloki powtórzeniowe na końcu każdego tematu oraz rozdziału. Blok „Czy już umiem?” zawiera zadania typu egzaminacyjnego, które pozwolą uczniom idealnie przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. 

Autorzy podręcznika „Matematyka z kluczem 8” zadbali o to, by korzystało się z niego z przyjemnością. Korzystając z tego podręcznika, każdy uczeń powinien sam poradzić sobie z zadaniami, również tymi zadawanymi do domu. Podręcznik ten na pewno pomoże uczniom przyswoić wiedzę bez konieczności korzystania z drogich korepetycji, czy pomocy rodziców, którzy mogą nie mieć na to czasu lub sami nie pamiętać już wszystkiego ze szkoły. „Matematyka z kluczem 8” to doskonały podręcznik z ogromną dawką ciekawej wiedzy, który może sprawić, że matematyka ze znienawidzonego przedmiotu, z którego większość uczniów najchętniej uciekłaby na wagary, szczególnie w dniach sprawdzianów, może stać się ulubionym, a nawet niezwykłą pasją. 

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

Nowa Era

Autorzy

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Karolina Wej, Wojciech Babiński, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

ISBN

978-83-267-4220-0

Popularne zadania z tej książki