Zadania i ich rozwiązania:


Rozwiązanie:

Matematyka z plusem 8 rozwiązania
Książka w trakcie rozwiązywania!

Matematyka to bardzo trudna dziedzina wiedzy. Potrafi sprawić problemy nawet takim uczniom, którzy z innych przedmiotów mają same piątki. Trudność matematyki odzwierciedlają także wyniki egzaminów, szczególnie maturalnych, których nie zdaje wielu abiturientów. Właśnie dlatego bardzo istotne są odpowiednie podręczniki, w których wszystko jest w zrozumiały sposób pokazane i wytłumaczone. Takim podręcznikiem jest między innymi Matematyka z plusem 8. Jest to podręcznik dla uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej. Został wydany przez wydawnictwo GWO, czyli Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Nie jest to może tak popularne wydawnictwo jak Nowa Era, ale nowy podręcznik napisany jest naprawdę dobrze. Powstał on w 2019 roku w wyniku dużych zmian w edukacji, które zabrały uczniom jeden rok nauki, którym była III klasa gimnazjum. Powrót do 8 klasowej podstawówki wymusił zmiany w programach nauczania wszystkich przedmiotów, aby ten rok nadrobić. 

Autorką podręcznika jest Małgorzata Dobrowolska, która również zapoczątkowała razem ze swoim mężem istnienie Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Pierwszą książkę do matematyki wydała w 1991 roku domowym sposobem. Pierwsze biuro wspomnianego wydawnictwa Małgorzata Dobrowolska utworzyła razem z mężem...w domu swoich rodziców, a dokładnie w kuchni. Pierwsze podręczniki powstawały na kuchennym stole, a sprzedały się w nakładzie przekraczającym 400 tysięcy egzemplarzy. Obecnie wydawnictwo liczy 140 osób, a jego siedzibą są dwa biurowce. Wydawnictwo wydało już bardzo wiele podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz pomocy multimedialnych dla uczniów. Tworząc swoje podręczniki, pani Małgorzata kieruje się przede wszystkim wymaganiami podstawy programowej, ale także dodaje nowoczesne rozwiązania ułatwiające uczniom naukę i zapamiętywanie, bo matematyka to nie tylko samo liczenie – to też konieczność zapamiętywania wielu reguł, definicji czy wzorów w geometrii. Takimi rozwiązaniami są na  przykład płyty CD z zadaniami. 

Na 286 stronach podręcznika znajduje się 8 rozdziałów dotyczących różnych działów matematyki. Na początku są „Liczby i działania”, w którym omówiony jest system cyfr rzymskich, liczby naturalne oraz rodzaje działań na liczbach, a także pierwiastkach i potęgach. Drugi rozdział to już algebra, a więc przekształcenia, równania, proporcje czy wielkości wprost proporcjonalne. W rozdziale trzecim jest już geometria. Uczniowie poszerzą wiedzę o trójkątach i czworokątach, poznają twierdzenie Pitagorasa, odcinki w układzie współrzędnych, a także nauczą się dowodzić w geometrii. Czwarty rozdział jest już bardzo praktyczny i pokazuje uczniom, do czego matematyka potrzebna jest w życiu każdego z nas. To bardzo istotne, by uczniowie mieli świadomość, że nie uczą się czegoś, co nie będzie im później potrzebne. Kolejne rozdziały to dalsza część geometrii. W piątym na uczniów czekają bryły geometryczne – graniastosłupy i ostrosłupy. Dział szósty to symetrie. Tutaj znajdują się tematy dotyczące symetrii względem prostej, osi symetrii figury, symetralnej odcinka, dwusiecznej kąta, środek symetrii figury i symetria względem punktu. Rozdział 7 cały jest poświęcony kołom i okręgom, a ostatni zaś to już delikatne wkroczenie do statystyki, a więc rachunek prawdopodobieństwa. 

Podręcznik jest napisany zrozumiałym i przystępnym dla ucznia językiem. Teksty i zadania są wyraźnie rozdzielone. Wszystkie elementy teoretyczne i regułki przedstawiane są w ciekawe graficznie sposoby. W podręczniku znajduje się oczywiście również ogrom różnorodnych zadań, bo tylko rozwiązywanie ich jak największej ilości pozwala na zrozumienie i utrwalenie matematycznej, czasem skomplikowanej wiedzy. Mnóstwo zadań jest zarówno przy każdej lekcji, jak i w znajdującym się na końcu każdego działu bloków zadań „Przed klasówką” oraz „Zadania uzupełniające”. Taka ilość zadań pozwoli idealnie przygotować się do sprawdzianów. Na końcu podręcznika znajdują się odpowiedzi do wszystkich zadań. Rozwiązania zadań z tej książki można także znaleźć na platformie zadania.pl, z tą różnicą, że w książce są same suche odpowiedzi, a na zadania.pl rozwiązania są poparte objaśnieniami, aby każdemu uczniowi łatwiej było zrozumieć sposób, w jaki wykonane jest każde zadanie. Gotowe rozwiązania zadań na pewno pomogą w odrabianiu prac domowych oraz przygotowaniu do sprawdzianów, nawet tym uczniom, którzy z matematyką mają bardzo duże problemy. 

W podręczniku Matematyka z plusem 8 nie brakuje również ciekawostek, które mają rozbudzić w uczniach jeszcze większe zainteresowanie matematyką. Na tylnej okładce książki znajdują się przykłady tych ciekawostek, które mają zachęcać ucznia do otwarcia książki i zagłębienia się w nią. Co to była heksatomba? Jaką część doby przesypia kot? W jakiej temperaturze wrze woda na szczycie Mount Everestu? Jak starożytni Rzymianie zapisywali liczby większe niż 4000? Z jaką prędkością porusza się ślimak? Ile waży metr sześcienny styropianu? Jaką część powierzchni USA zajmuje Kalifornia? To tylko niektóre z ciekawostek, jakie znajdują się w tym bardzo ciekawym podręczniku.

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

GWO

Autorzy

Małgorzata Dobrowolska

ISBN

978-83-7420-963-2

Rodzaj książki

Podręcznik

Popularne zadania z tej książki