80 81 82 83 87 90 91 93 96

Określ czas i miejsce wydarzeń oraz scharakteryzuj narratora utworu.

Rozwiązanie: