77 80 81 82 83 89 90 91 93 96

Odszukaj w dostępnych źródłach przykłady dzieł malarzy z okresu (epoki) pozytywizmu: Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego.  Określ, jaka tematyka dominuje w ich twórczości.  

Rozwiązanie: