69 70 71 72 73 74 77 81 82 83 87 89 90 91

Przeczytaj fragmenty z wybranych utworów Adama Mickiewicza i określ nastrój każdego z nich. Jakie odczucia i emocje zostały w nich przedstawione? 

Rozwiązanie: