61 62 64 65 68 69 70 72 73 74 77 80 81 82

Korzystając z różnych źródeł informacji oraz Epilogu do Pana Tadeusza, zredaguj w zeszycie notatkę dotyczącą genezy – czyli okoliczności powstania - dzieła Adama Mickiewicza.  

Rozwiązanie: