54 56 57 58 61 64 65 68 69 70 71 72 73

Poszukaj w różnych źródłach informacji o Emilii Plater – jej udziale w powstaniu listopadowym.  

Rozwiązanie: