50 54 56 57 58 62 64 65 68 69 70 71 72

Określ, jaki nastrój panuje w utworze Jacka Dukaja i które elementy świata przedstawionego go budują.  

Rozwiązanie: