35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 54 56 57

Uzasadnij, dlaczego styl nie jest odpowiedni do sytuacji. 

  • Dlaczego ważne jest zastosowanie stylu języka do sytuacji komunikacyjnej?

Rozwiązanie: