35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 54 56

Określ, jaki styl reprezentuje każda z wypowiedzi. Jakie cechy na to wskazują? 

Rozwiązanie: