28 29 32 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Wymyśl słowa, którymi można by nazwać reklamowane wynalazki. Pamiętaj o tym, by były zgodne z zasadami słowotwórstwa. 

Rozwiązanie: