246 250 251 252 253 254 255 258 260 261 262 263 264 268

Przygotujcie prezentację na temat twórczości wybranego noblisty lub wybranej noblistki.  

Rozwiązanie: