234 235 238 239 240 241 242 244 245 246 250 251 252 253 254

Utwórz trzy rodziny wyrazów z podanych słów. Jakie wyrazy dały początek każdej rodzinie? 

  • Wyjaśnij, na czym polega humor w zdaniu: Kotłownia to miejsce, w którym kot łowi myszy. Utwórz żartobliwą definicję innego, wybranego przez siebie słowa.  

Rozwiązanie: