229 230 234 235 238 239 241 242 243 244 245 246 250 251

Odszukaj spółgłoski, którymi różnią się podane pary wypowiedzi. Następnie przyporządkuj do każdej pary odpowiednie hasła określające różnice między tymi głoskami.  

Rozwiązanie: