215 219 220 221 223 224 227 228 229 230 234 235

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.  

Rozwiązanie: