208 210 211 212 215 220 221 223 224 226 227 228 229 230

Odpowiedz, które z ukazanych dzieł wywarło na Tobie największe wrażenie. Uzasadnij swój wybór. 

Rozwiązanie: