201 202 203 204 208 210 211 215 219 220 221 223

Dowiedz się z różnych źródeł, np. internetu lub encyklopedii, kim był Jesse Owens i zanotuj w zeszycie informacje o jego największych sukcesach.  

Rozwiązanie: