200 201 202 203 204 208 210 212 215 219 220 221

Jakie emocje wzbudza w tobie scena narysowana przez Pawła Kuczyńskiego?

Rozwiązanie: