168 170 172 173 175 180 181 182 183 184 186 188 189 190

Które z przedstawionych dzieł dwudziestolecia międzywojennego zwróciło Twoją uwagę? Na czym polegało jego nowatorstwo w tamtym okresie?  

Rozwiązanie: