164 166 167 168 170 173 175 179 180 181 182 183

Określ czas i miejsce akcji Syzyfowych prac. Sporządź w zeszycie notatkę na ten temat.  

Rozwiązanie: