143 144 145 146 149 152 153 155 156 157 158 159 160 164

Oceń, czy w podanym tekście właściwie zostały użyte imiesłowy. Następnie popraw zdania zawierające błędy.  

Rozwiązanie: