142 143 144 145 146 149 152 154 155 156 157 158 159 160 164

Uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiednich formach. Których rzeczowników nie należy odmieniać? 

Rozwiązanie: