138 141 142 143 144 145 146 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Poszukajcie w internacie przykładów listów otwartych dotyczących różnych dziedzin, np. Praw człowieka, ekologii, edukacji, lokalnej społeczności. Przeanalizujcie listy, uwzględniając kryteria podane w tabeli. Oceńcie perswazyjność znalezionych tekstów.  

Rozwiązanie: