122 124 126 127 128 130 131 132 134 137 138 141 142 143 144

Odwołując się do biografii Henryka Sienkiewicza oraz znajomości jego utworów, omów znaczenie motywu podróży i wędrówki w twórczości polskiego noblisty.  

Rozwiązanie: