120 121 122 124 126 127 128 131 132 133 134 137 138 141

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń odnoszących się do przytoczonego fragmentu. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.  

Rozwiązanie: