109 110 111 112 113 114 118 121 122 124 126 127 128 130 131

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń odnoszących się do zamieszczonego fragmentu. Wybierz P, jeśli jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe. 

Rozwiązanie: